Charlotte Mohr Psykoterapi

Organisk Psykoterapi & EMDR

Organisk Psykoterapi & EMDR

Organisk Psykoterapi er ikke navnet på én bestemt teori / metode — men nærmere en samlet betegnelse for det at få krop og psyke til at spille sammen på en fordybende og autentisk måde.
Det teoretiske udgangspunkt er blandt andet kropterapi, gestaltterapi og eksistentiel psykoterapi.
For mere information, se www.akademietforpsykoterapi.dk
Indenfor kropsorienteret psykoterapi er tanken, at til enhver følelsesmæssig blokering/konflikt – og dertil hørende forsvar - er der en parallel i kroppen. Det vi ikke husker bevidst, husker kroppen.
At inddrage kropslige reaktioner og oplevelser i terapien er derfor meget givende; kroppen giver os mulighed for på en hurtig og dyb måde at komme i kontakt med vores ubevidste mønstre. Mønstre som kan styre vores reaktioner og handlinger på en uhensigtsmæssig måde.
Ved at arbejde med at få de kropslige fornemmelser og reaktioner med ind i terapien, får du hjælp til at få en dyb og autentisk kontakt med dig selv.

EMDR (Eye Movement Densitization and Reprocessing) er en effektiv behandlingsmetode rettet mod store som små traumer og traumerelaterede psykiske lidelser.
Der arbejdes med både tanker, følelser og kropsfornemmelser i terapien som hjælper til at mindske det ubehag, der kan vedblive med at forstyrre dagligdagen efter traumatiske hændelser.  Se www.emdr.dk.

©2015 Charlotte Mohr Psykoterapi - Telefon: 29 61 93 50 - E-mail: charlottemohr@hotmail.com
Schleppegrellsgade 4, 2200 KÝbenhavn N